Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 01 2016

7724 2c9b 390
Reposted fromzelka zelka viabudas budas
Zrozum to, co powiem, 

Spróbuj to zrozumieć dobrze 

Jak życzenia najlepsze, te urodzinowe 

Albo noworoczne, jeszcze lepsze może 

O północy gdy składane 

Drżącym głosem, niekłamane 

Nie myśl, że nie kocham 

Lub że tylko trochę kocham 

Jak cię kocham, nie powiem, no bo nie wypowiem - 

Tak ogromnie bardzo, jeszcze więcej może 

I dlatego właśnie żegnaj, 

Zrozum dobrze, żegnaj, żegnaj 

Ze mną można tylko 

W dali znikać cicho
— Edward Stachura
Reposted frommhsa mhsa viacytaty cytaty
3054 3844 390
Reposted fromspecific-humor specific-humor viaohhh ohhh
Reposted frombluuu bluuu viaohhh ohhh
1126 d39f 390
Reposted fromhagis hagis viaohhh ohhh
4866 9a2b 390
Reposted fromspontaniczna spontaniczna viaohhh ohhh

Na co on westchnął tylko.

I zaczął znikać.

I zniknął.

— Wisława Szymborska

Reposted frommypinkflaming mypinkflaming viaohhh ohhh
5250 43cf 390
Reposted fromthesmajl thesmajl viaohhh ohhh
1843 f370 390
2220 68c6 390
Reposted fromAliceInKillingLand AliceInKillingLand viaohhh ohhh
- Przyjaźń jest dla pani ważna.
- Tak, wierzę, że są osoby, z którymi ma się do przejścia jakąś drogę. Nawet jeśli pokłócisz się z tym kimś i przez dwa lata się do siebie nie odezwiecie, to ten człowiek nie znika, codziennie przez te dwa lata wnerwia cię, ale ma miejsce w twoim życiu.
— Agnieszka Dygant
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaohhh ohhh
8529 4847 390
Reposted frompogromcazelkow pogromcazelkow viaohhh ohhh
1152 49a2 390
Reposted frompchamtensyf pchamtensyf viaohhh ohhh
Nikt nie jest zbyt zajęty, to tylko kwestia priorytetów.
Reposted fromsecondhand-serenade secondhand-serenade viaohhh ohhh
4084 44a0 390
Reposted fromgruubas gruubas viaohhh ohhh
5108 628b 390
Reposted frombluuu bluuu viaohhh ohhh
9637 27fa 390
Reposted fromxluminescencex xluminescencex viaohhh ohhh
“- Marzę tylko o łóżku.
- W takim razie mamy podobne marzenia.
- Ty też marzysz o łóżku?
- Marzę o tobie w moim łóżku.”
— Becca Fitzpatrick ‘Finale’
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viaohhh ohhh
Reposted fromarienaitsuno arienaitsuno viaohhh ohhh
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl