Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 09 2016

..jedno wiem na pewno, nie chciałbym bez Ciebie.
— Artur Rojek
Reposted fromairplaneaddicted airplaneaddicted viaSayid Sayid
3986 2ede 390
ewelina lebida collages słowa: taco hemingway
Reposted frometerycznosc eterycznosc viatulele tulele
Na świecie są dwa rodzaje ludzi – tacy, którzy mnie lubią i tacy, którzy mogą iść do diabła
— Wyrafinowany Gentleman
Reposted fromxluminescencex xluminescencex viacytaty cytaty
3199 e485 390
Reposted fromonlyman onlyman viatulele tulele
"Wiesz, wszystko co się tak naprawdę liczy, to aby ludzie, których kochasz, byli szczęśliwi i zdrowi. Cała reszta to zamki na piasku." - Paul Walker
Reposted frommypinkflaming mypinkflaming viatulele tulele
3611 ce2a 390
Reposted fromkleofas kleofas viatulele tulele

ginnyeweasley:

Put this on.

Reposted frompannakojot pannakojot viahogwarts hogwarts
5531 d363 390

cy-lindric:

Fantastic Dump ( ͡° ͜ʖ ͡°)

Reposted frompannakojot pannakojot viahogwarts hogwarts
1779 1a7a 390
Reposted fromxluminescencex xluminescencex viatulele tulele

- Jaką wartością jest dla pana szczerość? W życiu i w twórczości?

- Ogromną. Poza tym, że ja sam jestem dwulicowym sukinsynem. (…) Niesamowicie cenię sobie szczerość, choć ja bywam nieszczery do granic.

— Tomasz Organek; "Miasto Kobiet" 6/2016
Reposted fromnothingcansaveyou nothingcansaveyou viacytaty cytaty

- Od dziecka w samotności układa pan sobie świat? I tak już zostanie? W duecie z samotnością?

- Nie. Z kobietą jest o wiele przyjemniej.

— Tomasz Organek; "Miasto Kobiet" 6/2016
Reposted fromnothingcansaveyou nothingcansaveyou viacytaty cytaty
4915 ef45 390
Reposted fromfeliscatus feliscatus viatulele tulele
0360 aba2 390
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viatulele tulele
3326 a4c9 390
Reposted fromnyaako nyaako viatulele tulele
1216 95b4 390
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viatulele tulele
Trzymaj się z daleka od negatywnych ludzi. Mają oni bowiem problem na każde rozwiązanie.
— Znalezione w sieci
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viatulele tulele
6673 46af 390
Reposted fromindigestible indigestible viatulele tulele
5997 eeb9 390
Reposted frommikkelsen mikkelsen viatulele tulele
4099 674f 390
Reposted fromhomczi homczi viatulele tulele
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl