Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 26 2016

Jeśli ktoś był przez długi czas zakochany w wyjątkowo destrukcyjny sposób, będzie nadal posługiwał się logiką, o której dobrze wie, że jest fałszywa, będzie dokonywał posunięć, co do których ma świadomość, że przyniosą mu wyłącznie rozczarowanie. I z upływem czasu coraz wyraźniej będzie dostrzegał, że wszystko co zrobił, było niewłaściwe. Najdziwniejszą rzeczą, nad którą człowiek wcale się nie zastanawia, jest to, że nasza zdolność do logicznego myślenia nawet w najgorszych momentach nie przestaje działać i choć nie potrafi przeciwstawić się sile uczuć, z bezlitosną szczerością wciąż nam podszeptuje, że większość naszych poczynań nie przyniesie żadnego rezultatu oprócz spotęgowania miłości i zwiększenia bólu.
— Orhan Pamuk, "Muzeum niewinności".
Reposted frommhsa mhsa viacytaty cytaty
Nie chcę Cię zniechęcić. Chcę żebyś był pewny tego co robisz, bo ja już nie mam sił znowu o kimś zapominać.
— tumblr.
Reposted fromSalute Salute viaznikajac znikajac
Ja nie potrzebuję twoich wyjaśnień. Jestem typem staromodnym, gdy wyciągam do kogoś rękę i akceptuję jako kompana, to dla mnie znaczy więcej, niż kontrakt zawarty w przytomności notariusza.
— Andrzej Sapkowski, "Chrzest ognia"
Reposted fromcudoku cudoku vianergo nergo
Nie myśl o tym, jak długą drogę masz przed sobą. Nie mierz odległości między startem a metą. Takie rachuby powstrzymują cię przed zrobieniem następnego małego kroczku. 
— Regina Brett "Bóg nigdy nie mruga"
Reposted frommore-than-a-memory more-than-a-memory vianergo nergo
Są uśmiechy, które da się usłyszeć przez telefon.
Reposted fromthesmajl thesmajl vianergo nergo
Wszystko zaczyna się od decyzji, żeby być szczęśliwym.
— Regina Brett
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viawall-of-flowers wall-of-flowers
I te krótkie momenty kiedy czułem, że Ty czujesz to samo.
— J.L. Wiśniewski
Reposted frompoolun poolun viawall-of-flowers wall-of-flowers
a mi potrzeba
rąk twoich ciepłych
jak kubek herbaty
— Katarzyna Wołyniec
Reposted fromznikajac znikajac
6204 03f2 390
Reposted fromrol rol viacharminggirl charminggirl
2791 68b3 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viacharminggirl charminggirl
“Trzeba było z Ciebie zrezygnować już wtedy kiedy pojawiła się na moim sercu pierwsza rysa”
— o tak
Reposted fromSalute Salute viacharminggirl charminggirl
Problem nie w tym, że jestem nieszczęśliwy, lecz w tym, że nie jestem szczęśliwy. Brak szczęścia to nie jest od razu nieszczęście.
— Piotr Adamczyk "Pożądanie mieszka w szafie"
Reposted fromxalchemic xalchemic viatulele tulele
Reposted fromweightless weightless viatulele tulele
1304 7303 390
Reposted frombrzask brzask viatulele tulele
Opieram o niego głowę, a on obsypuje pocałunkami moje włosy.
To właśnie jest dom.
— E.L. James - "Ciemniejsza strona Greya"
Reposted fromorchis orchis viatulele tulele
Reposted frombluuu bluuu viatulele tulele
Tylko temu, kto pyta o szczegóły, można uwierzyć, że rzeczywiście chce zrozumieć drugiego człowieka. Ciekawość szczegółów to sposób na okazanie miłości.
— Alessandro D'Avenia – Biała jak mleko, czerwona jak krew
Reposted fromnyaako nyaako viatulele tulele
3712 ae58 390
Reposted fromretro-girl retro-girl viatulele tulele
Potem płakałam, ponieważ zbyt dużo myślę, zbyt dużo chcę i zbyt dużo martwię się o przyszłość.
— Brittainy C. Cherry
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viatulele tulele
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl